کارفرما:

محل: البرز- کردان- سال 93

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته