کارفرما: آقا قنبری

محل: تهران- زعفرانیه

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته