کارفرما: مدیریت مجتمع ایثار

محل: البرز- کردان

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته