کارفرما: مدیریت آب و فاظلاب

محل: البرز (مهرشهر)

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته مهرشهر کرج