آخرین پروژه ها

اضافه بنا بانک ملی

کارفرما: واحد اجرایی شعبه بانک ملی ایران

   پروژ ه: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به متراژ ۲۰۰ متر مربع به صورت پیش ساخته در طبقه دوم بانک ملی شعبه کالج

مدت زمان: ۲ ماه

تهران_ سال ۸۴

کمپ مهندسی

کارفرما:شرکت پی سا

پروژه: طراحی، محاسبات، اجرای سازه پیش ساخته و اجرای تأسیسات مکانیکال و تجهیز کمپ مهندسین ناظر شرکت پی سا

استان مرکزی_ سال ۸۵

نوسازی مدارس

 کارفرما: اداره نوسازی مدارس

پروژه: طراحی، محاسبات، ساخت واجرا سازه، تأسیسات مکانیکال و الکتریکال، تعداد۵  دستگاه به متراژ ۵۰۰ متر مربع به صورت پیش ساخته

مدت زمان:  ۸ ماه

استان کردستان_ سال ۸۵

ساخت ستاد تسهیلات نوروزی

 کارفرما: اداره میراث فرهنگی استان کرمانشاه

 پروژه: استفاده از سیستم پیش ساخته

مجموع تاریخی طاق بستان_ سال ۸۶

پروژه های سال ۹۰ تا ۹۵

سرویس های بهداشتی بین راهی

کارفرما: سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ایران

   پروژ ه: طراحی،محاسبات،اجرای سازه سبک و پیش ساخته و اجرای تأسیسات مکانیکال به مساحتهای مختلف

مدت زمان: ۲ سال

تهران_ سال ۸۵ تا ۸۷

ساخت تجهیزات و کانکس های کارگاهی

کارفرما: سپاه پاسداران (نیروی زمینی)

پروژه: ساخت واجراسازه وتأسیسات مکانیکال به مساحت  ۵۰۰ مترمربع

عسلویه_ سال ۸۶

کلینیک گل و گیاه

 کارفرما: معاونت عمرانی شهرداری تهران

پروژه: طراح واجرای پروژه به صورت پیش ساخته با استفاده از سازه سبک فلزی واجرای تأسیسات مکانیکال و تأسیسات زیربنایی با کاربریهای اداری

مدت زمان:  _

تهران_ سال _

پروژه رفاهی خدماتی

 کارفرما: شرکت وائین میلاد

 پروژه: اجرای تأسیسات مکانیکال با کاربریهای، پارکینگ، تجاری، اداری و واحدهای اقامتی و تالار پذیرایی

مدت زمان: _

شهریار_ سال ۸۸

پروژه های سال ۸۰ تا ۹۰

سرویس های بهداشتی بین راهی

کارفرما: سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ایران

   پروژ ه: طراحی،محاسبات،اجرای سازه سبک و پیش ساخته و اجرای تأسیسات مکانیکال به مساحتهای مختلف

مدت زمان: ۲ سال

تهران_ سال ۸۵ تا ۸۷

ساخت تجهیزات و کانکس های کارگاهی

کارفرما: سپاه پاسداران (نیروی زمینی)

پروژه: ساخت واجراسازه وتأسیسات مکانیکال به مساحت  ۵۰۰ مترمربع

عسلویه_ سال ۸۶

کلینیک گل و گیاه

 کارفرما: معاونت عمرانی شهرداری تهران

پروژه: طراح واجرای پروژه به صورت پیش ساخته با استفاده از سازه سبک فلزی واجرای تأسیسات مکانیکال و تأسیسات زیربنایی با کاربریهای اداری

مدت زمان:  _

تهران_ سال _

پروژه رفاهی خدماتی

 کارفرما: شرکت وائین میلاد

 پروژه: اجرای تأسیسات مکانیکال با کاربریهای، پارکینگ، تجاری، اداری و واحدهای اقامتی و تالار پذیرایی

مدت زمان: _

شهریار_ سال ۸۸

ساختمان های سبک

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب/ شهرداری و…و اشخاص حقیقی

   پروژ ه: استفاده از سیستم  L.S.F

مدت زمان: ۲ سال

تهران_ سال ۸۸ تا ۹۰

ساخت تجهیزات و کانکس های کارگاهی

کارفرما: سپاه پاسداران (نیروی زمینی)

پروژه: ساخت واجراسازه وتأسیسات مکانیکال به مساحت  ۵۰۰ مترمربع

عسلویه_ سال ۸۶

کلینیک گل و گیاه

 کارفرما: معاونت عمرانی شهرداری تهران

پروژه: طراح واجرای پروژه به صورت پیش ساخته با استفاده از سازه سبک فلزی واجرای تأسیسات مکانیکال و تأسیسات زیربنایی با کاربریهای اداری

مدت زمان:  _

تهران_ سال _

پروژه رفاهی خدماتی

 کارفرما: شرکت آب و فاضلاب/ شهرداری و…و اشخاص حقیقی

 پروژه: اجرای تأسیسات مکانیکال با کاربریهای، پارکینگ، تجاری، اداری و واحدهای اقامتی و تالار پذیرایی 

مدت زمان: _

شهریار_ سال ۸۸

احداث اتاقک های تاسیساتی شرکت آبفا

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب

 پروژه: متراژ  ۲۰۰ متر مربع

مدت زمان: _

استان البرز_ سال _

احداث ویلای مسکونی همراه محوطه سازی

کارفرما: شخصی

پروژه: متراژ ۱۵۰ متر مربع

کرج (کوهسار)_ سال _

احداث ویلای مسکونی دوبلکس

 کارفرما: شخصی

پروژه:  متراژ ۱۲۰ متر مربع

مدت زمان:  _

کرج (کوهسار، آردهه)_ سال _

اضافه اشکوب دانشکده تربیت معلم امیر کبیر کرج

 کارفرما: مدیریت دانشگاه تربیت معلم امیر کبیر

 پروژه: متراژ ۵۰۰ مترمربع 

مدت زمان: _

استان البرز_ سال _

اضافه اشکوب طبقه پنجم ساختمان اداری آبفا

کارفرما: شرکت آبفا

 پروژه: متراژ ۲۱۰ متر مربع

مدت زمان: _

استان البرز_ سال _

احداث ویلای مسکونی دوبلکس داخل بافت روستای کردان

کارفرما: شخصی

پروژه: متراژ ۲۵۰ متر مربع

کرج (کردان)_ سال _

احداث ویلای مسکونی

 کارفرما: شخصی

پروژه:  متراژ ۷۰ متر مربع

مدت زمان:  _

گیلان، چمخاله (چاف)_ سال _

احداث ویلاهای مسکونی دوبلکس

 کارفرما: شخصی

 پروژه: متراژ ۱۴۰ مترمربع

مدت زمان: _

کرج (کردان)_ سال _

احداث ویلای مسکونی

کارفرما: شخصی

 پروژه: متراژ ۱۰۰ متر مربع

مدت زمان: _

کلاردشت_ سال _

احداث اضافه بنا در بام هتل هویزه

کارفرما: مدیریت هتل

پروژه: متراژ ۲۰۰ متر مربع

مجموع هتل های کوثر_ سال _

احداث اضافه بنا در بام هتل ایرانشهر

 کارفرما: مدیریت هتل

پروژه:  متراژ ۲۴۰ متر مربع

مدت زمان:  _

مجموع  هتل های کوثر_ سال _

بازسازی ۲۴ واحد منازل مسکونی شرکت نفت

 کارفرما: شخصی

 پروژه: متراژ بالای ۵۰۰ مترمربع

در حال بهره برداری

شرکت نفت شمالغرب ایران_ سال _

بازسازی 36 واحد ویلایی و اداری از مجتمع فرهنگی ایثار

کارفرما: مدیریت مجتمع

 پروژه: متراژ بالای ۵۰۰ متر مربع

مدت زمان: _

البرز_ سال _

احداث ۱۲ فقره کانکس اداری از میراث فرهنگی

کارفرما: میراث فرهنگی

پروژه: تولید کانکس

استان کرمانشاه_ سال _