0 تا 100 پروژه و تحویل کلید​

صفر تا صد پروژه از طراحی تا اجرا و پوشش و تاسیسات در کمتر از 45 روز و تحویل کلید​

طراحی و ایجاد پوشش بین دیواره، پوشش رطوبتی و تاسیسات برق و آب و گاز

طراحی و اجرای سازه ال اس اف LSF مطابق با سلیقه مشتری و شرایط آب و هوایی در هر نقطه از کشور​