رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعتی ساختمان: ۵۰ هزار واحد مسکونی، صنعتی ساخته می‌شود