رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعتی ساختمان: ۵۰ هزار واحد مسکونی، صنعتی ساخته می‌شود

رئیس انجمن تولیدگنندگان صنعتی ساختمان از احداث ۵۰ هزار واحد ذیل نهضت ملی مسکن به روش صنعتی خبر داد . اخیراً یکی از مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی از آغاز صنعتی سازی تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن خبر داده بود. رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعتی ساختمان: ۵۰ هزار واحد مسکونی، صنعتی ساخته می‌شود در […]